Opleiding "Holistisch aromatherapeut op MBO-niveau"

De opleiding tot Holistisch aromatherapeut door MEDIATOR is uniek in Nederland. De doelstelling van  MEDIATOR OPLEIDINGEN is kennisvergroting van het vak aromatherapie. Aromatherapie is een specifiek onderdeel van de fytotherapie waarbij er voornamelijk gewerkt wordt met 100 % natuurlijke etherische oliën. Er wordt een opleiding op MBO-niveau en op HBO-niveau gegeven. MEDIATOR richt zich hierbij op therapeuten die al met het vak te maken hebben, maar de opleiding is ook geschikt voor mensen die nog niet als therapeut werkzaam zijn. MEDIATOR is een uniek instituut dat zich volledig gespecialiseerd heeft in aromatherapie. De opleidingen, mondelinge lessen en praktijklessen worden in Breda gegeven. 
 

Opbouw van de opleiding

De opleiding is modulair opgebouwd. De basisopleiding wordt per onderdeel afgesloten (modulair). De opleiding wordt gegeven op MBO-niveau, maar hierbij wordt soms op HBO-niveau doorgegaan.Tijdens de lessen leert u veilig, verstandig en effectief om te gaan met etherische oliën, door theoretische en praktische lessen. In de opleiding wordt de theorie gekoppeld aan de praktijk en praktijkervaringen. 

Avondopleiding/dagopleiding/weekendopleiding

De basisopleiding kan in het weekend (een keer per maand zaterdag en zondag) of op een avond (een keer per week) gevolgd worden. De weekendopleiding is prettig als u ver moet reizen of door de week druk bezet bent. Een voordeel van de avond opleiding is dat u iedere week begeleid wordt. Standaard wordt de lesstof in 10 maanden doorgewerkt.

Lesstof

De basisopleiding is bedoeld om een solide basis te geven voor het beroep aromatherapeut. De lessen en het 'huiswerk' bestaan uit theorie en praktijk. Op deze manier wordt het mogelijk om de theorie volledig toe te passen in de praktijk. Tijdens de opleiding komen zowel de lichamelijke/medicinale werking en toepassing van aromatherapie aan bod, maar ook de psychische/spirituele werking van aromatherapie. 

Benodigde studietijd

Er zal minimaal iedere week net zoveel tijd aan huiswerk in de vorm van schriftelijke opdrachten en leeswerk besteed moeten worden als er aan lestijd is. Ook raden wij aan om dezelfde tijd te besteden aan praktijkoefeningen en behandelingen. Dit betekent dat u per week minimaal 7½ uur studietijd moet kunnen besteden; dit is inclusief de lestijd. 

Theorie en praktijk

Om een optimale verwerking van de theorie te bewerkstelligen en een uitstekende beheersing van het vak aromatherapie te verkrijgen leert u vanaf het begin behandelingen aan en hiervan verslagen te maken. Zo kan er van het begin af feed-back gegeven worden. Tijdens de jaaropleiding worden er minimaal 20 uren besteed aan de praktijk. Mocht dit te weinig zijn, dan adviseren wij om de praktijkdagen of een massagemodule te volgen om extra ervaring op te doen. Het is altijd mogelijk om extra (bij)lessen te volgen om het benodigde eindniveau te behalen. Dit kan in overleg gebeuren.

Toetsing

Bij de jaaropleiding zullen er regelmatig korte toetsen zijn om de voortgang te controleren. Aan het eind van het studiejaar zal een afsluitende toets volgen en bij voldoende resultaat van de verschillende onderdelen volgt daarna uiteraard het diploma.

Anatomie, fysiologie en pathologie

Kennis van anatomie en fysiologie is een basisvoorwaarde voor het goed uit kunnen oefenen van aromatherapie. Voor de basisopleiding is kennis op MBO-niveau nodig. Dit kunt u met behulp van zelfstudie bereiken, waarna u een toets aflegt. Voor dit onderdeel zal er vrijstelling gegeven worden aan diegene die hiervan door hun vooropleiding al voldoende kennis hebben. 
Algemene psychologische kennis en enige esoterische kennis zijn volgens ons onmisbaar bij de holistische benadering. Uiteraard is het onmogelijk om binnen een jaaropleiding aromatherapie hier volledig inzicht in te krijgen. Toch zal getracht worden om dit tijdens te lessen te integreren en waar nodig extra adviezen te geven met betrekking tot individuele literatuurstudie.

Voorwaarden

De jaaropleiding is voor iedere volwassene (18 jaar) toegankelijk die niet meer leerplichtig is. Om aromatherapie toe te kunnen gaan passen is op zijn minst enige levenservaring nodig. Er moet interesse zijn in een gezonde levenswijze om ook aanvullende adviezen te kunnen geven. Daarnaast moet u het prettig vinden om aanvullende informatie te verzamelen en extra literatuur en artikelen over aromatherapie te lezen.

Inhoud lessen:

A.THEORIE.

Algemene inleiding

-Inleiding in de aromatherapie. 
-Historische achtergrond van aromatherapie. 
-Aromatherapie als holistische therapievorm. 
-Het effect van aromatherapie op het lichaam. 
-Het effect van aromatherapie op de psyche.
-Wetenschappelijke achtergronden van aromatherapie. 
-De gezondheid van de aromatherapeut.

Etherische oliën

-De herkomst, winning en kenmerken. 
-Basis chemie met betrekking tot de werkzame bestanddelen. 
-De kwaliteit en kwantiteit. 
-Het leren herkennen van etherische oliën. 
-Het mengen en verdunnen van etherische oliën. 
-Het kiezen, gebruik en bewaren van etherische oliën. 
-De toxiciteit en eventuele schadelijkheid van etherische oliën.
-Zeer uitgebreide bespreking van de eigenschappen bij  inwendig en uitwendig gebruik van belangrijke etherische oliën (ruim 60 verschillende). 
-Daarnaast zullen meer dan 100 verschillende etherische oliën kort bestudeerd worden. 
-De psychische werking en spirituele werking van etherische oliën.

Toepassingen en gebruik

-Het gebruik van etherische oliën in combinatie met schoonheidsverzorging, massage, fysiotherapie,drukpuntmassage, lymfemassage. 
-Het gebruik van etherische oliën voor spirituele en esoterische doeleinden: chakra's, astrologie,  4-elementen, ...
-Andere toepassingen van aromatherapie. 
-De emotionele/psychologische gevolgen van de behandeling. 
-Hygiënische en praktische aspecten van een behandeling. 
-Contra-indicaties en voorzorgsmaatregelen. 
-Het samenstellen en berekenen van recepten voor aromatherapeutische preparaten voor aromatherapeutische behandelingen.
-Mengregels voor het maken van aromatherapeutische  preparaten.

Dragers voor etherische oliën

-Therapeutische werking van basisoliën en maceraten bij inwendig en uitwendig gebruik. 
-De herkomst, winning en kenmerken van basisoliën en maceraten. 
-Het leren herkennen van basisoliën en maceraten. 
-Het kiezen, gebruik, bewaren van basisoliën en maceraten.
-Contra-indicaties en eventuele bijwerkingen van basisoliën en maceraten. 
-Andere dragers zoals bijvoorbeeld hydrolaten, bodymilk, zepen, detergenten, douche-gel, shampoo, badschuim,
alcohol, zouten, klei,  enzovoort.

B. PRAKTIJK.

Begeleiding bij de beroepspraktijk

-Tarieven, belasting, verzekering, ethiek, advertenties. 
-Het inrichten van de behandelingkamer. 
-Het aanleggen van een cliëntenadministratie. 
-De intake en de anamnese van een cliënt. 
-Anamnese en diagnose. 
-Het opstellen van een behandelplan. 
-Het verloop van het consult en verdere behandeling. 
-Aanvullende adviezen die passen bij aromatherapeutische behandeling.

Massage

-Basistechnieken voor massage. 
-Rugmassage, buikmassage, gezichtsmassage, hals- en schoudermassage, handmassage, voet/beenmassage en volledige lichaamsmassage. 
-Speciale technieken met betrekking tot aromatherapie zoals  body-wrap, borstelmassage, kompressen, enzovoort. 

Praktijkoefeningen

-Het toepassen en samenstellen van inhalaties, verdampingsmengsels, gorgelmiddelen, mondwaters, kruidenoliën, dranken en spijsoliën. 
-Het samenstellen van speciale preparaten als massage-oliën, lichaamsoliën, hydrofiele oliën, zalven,
shampoos, douche-gels, parfums, eau de toilettes, aftershaves etcera.

Diversen

Korte ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen en geurmeditaties die speciaal bij de behandeling of bij een  specifieke etherische olie toegepast kunnen worden.

C. ANATOMIE, FYSIOLOGIE EN PATHOLOGIE

Dit is een schriftelijke module die verplicht is voor iedereen die geen vrijstelling heeft voor dit onderwerp. U kunt de lesstof geheel zelfstandig doornemen en afsluiten met een toets. Bij deze cursus ontvangt u 34 sets met vragen. In ieder set zitten parate kennis vragen en huiswerkvragen. U maakt ze allebei en stuurt de antwoorden van de huiswerkvragen op. Na correctie krijgt u ze retour. Er zijn geen begeleidingslessen, indien u vragen heeft over de lesstof kunt u deze schriftelijk stellen. Omdat u zelf het lesboek aanschaft zijn de kosten voor deze schriftelijke cursus laag in vergelijking met andere schriftelijke cursussen over dit onderwerp. U kunt met deze schriftelijke cursus meteen, als u inschrijft voor de opleiding, beginnen. U hoeft dus niet te wachten tot het nieuwe cursusjaar.

Studiebelasting basisopleiding

THEORIE      
60 uur begeleiding
80 uur zelfstudie
10 uur toetsing    

PRAKTIJK
20 uur begeleiding
80 uur oefeningen (thuis)
1 uur toetsing    

ANATOMIE, FYSIOLOGIE EN PATHOLGIE
Afhankelijk van vooropleiding

Facultatief: verrijkingsstof, bijscholingen, keuzemodules,...    
Facultatief: extra praktijklessen, keuzemodules massage,...    

All copyrights reserved / Alle kopierechten voorbehouden, 1989 - 2017, Mediator-Aromatherapie

Wethouder van Haperenstraat 32, 4813 AM, Noord-Brabant, Breda, Nederland, the Netherlands,
Telefoon(+31)76 - 5 21 28 16, mobiel (+31)6 47 04 42 22